Alfahannar och alfahonor.

(Hämtat ur boken Fame to claim.)

Det finns en mängd myter om mänskliga alfahannar, landsfädrer, stora ledare och dik-tatoriska härskare. De berättar om personer som tar ledande positioner och som utstrålar auktoritet, inflytande, ansvar, pondus, tyngd, kraft och prestige. Ledaren är oftast beund-rad för sina egenskaper, men de kan också göra honom fruktad, eller rent av hatad.

Detta är ledarens stora dilemma. […]

Kända alfahannar.

Muhammad Ali blev en informell ledare för miljoner svarta muslimer över hela världen tack vare sina kraftfulla insatser i boxnings-ringen och ett otal självsäkra uttalanden.

»It’s not bragging if you can back it up.«

Vi har också den kaxige, amerikanske pansargeneralen George S. Patton. Han ut-märkte sig genom att vinna många slag under andra världskriget och blev 2005 framröstad som USA’s främste general genom tiderna. Han blev också känd för sina råa kommenta-rer som han strödde runt sig.

Om ledarskap hade han följande att säga:

golda_meir

 .

»We herd sheep, we drive cattle, we lead people. Lead me, follow me, or get out of my way.«

Och mod definierade han på följande vis:

»Courage is fear holding on a minute longer«.

Vår egen Göran Persson var under en tid en

storväxt och trygg ledare, som under avdel-ningen självkritik sa: »kanske är jag för duk-tig ibland, kanske är jag för påläst och kan ibland uppfattas som mästrande«.

(No shit Sherlock.)

Det finns de som tror att stora ledare bara är män, men då glömmer de bort att världen även har sett en del stora kvinnliga ledare.

Kända alfahonor.

Margaret Thatcher var känd som järnladyn som lyckades klamra sig fast vid premiär-ministerplatsen i Storbritannien under elva år.

Men den riktiga järnladyn var utan tvekan Golda Meir, den hårdföra premiärministern i Israel under åren 1969-1974. Om henne sa David Ben-Gurion lite skämtsamt att »hon var den enda mannen i kabinettet«.

Och låt oss inte glömma Indira Gandhi. Hon blev vald till premiärminister i Indien två gånger, trots att hon avsattes 1975 på grund av valfusk. Den gången lyckades hon dock hålla sig kvar i makten tack vare ett dektret som i praktiken gjorde henne till diktator under en kort period.