Balansen mellan innehåll och uttryck.

Tempt2_grön

Som kommersiell aktör vill du berätta något för omvärlden. Problemet med berättelser är att de sällan blir färdigberättade. De flesta historier dör innan berättaren ens har hunnit öppna munnen.

Din visuella framtoning, din kroppshållning, ditt sätt att gå, dina gester, ditt minspel, din attityd, klädsel och tonläge sänder omedelbara signaler som skapar förväntningar på det du vill berätta och färgar folks åsikter om det.

Om dina visuella signaler inte stämmer överens med ditt innehåll (prat eller text) så inträffar det psykologerna kallar kognitiv dissonans – olösta gåtor, anomalier, bristande logik, inkonsekvenser och paradoxer.

Allt sådant filtreras omedvetet bort fortare

än du hinner säga disktrasa. För folk vill i allmänhet inte mötas av kognitiv dissonans, de vill ha distinkta, urskiljbara och motsägelsefria budskap, som delvis bekräftar deras världsbild, delvis förenklar den.

Forskning visar nämligen att när vi människor kommunicerar med varandra utgör orden (innehållet) bara sju procent av den faktiska kommunikationen, medan

Tempt9_röd