Branding enligt Tao.

Lao-Tse sägs vara taoismens grundare och författare till Tao Te Ching – boken om vägen, taoismens motsvarighet till bibeln.

Han arbetade som ämbetsman vid det kungliga arkivet och levde samtidigt som Konfucius, en yngre tänkare som Lao-Tse sannolikt avfärdade som materialist.

Hur skulle Lao-Tse ha tänkt som mark-nadsförare om han levt idag?

Antagligen skulle han ha uttryckt sig med få ord. Men vart och ett av dem skulle i gengäld få oanat djup och klarhet.

Hans råd skulle förmodligen se ut så här:

1. Börja med att se dig noga omkring. Studera utgångsläge och omgivning.

2. Försök att bli bäst på något. Kan du inte göra något bättre än andra, så se till att prata om det bättre än andra.

3. Hitta ditt revir. Det bättre att vara bäst i det lilla än en medelmåtta på det stora.

4. Fäst blicken vid horisonten. Anta en inspirerande utmaning. Önska dig något stort.

5. Lär känna dina fiender.

6. Gå en mil i dina vänners skor. Hur känner de? Vad ser de hos dig?

7. Bestäm vad du vill göra. Och bestäm hur du vill göra det. Låt dem sedan växeldra och bekräfta varandra.

8. När du vet vad och hur, bestäm när. (Vänta in rätt tillfälle och gör det med total fokus och passion.)

9. När du vet vad, hur och när, bestäm var och hur ofta.

10. Var annorlunda. Den som är allt för alla får smulor. Den som är nyttig för fåtalet sitter i slutändan ofta med hela kakan.

11. Gör det enkelt. Geniala lösningar är alltid enkla.

12. Ta kalkylerade risker. Risk är utveckling. Framtiden vilar inbäddad i riskens territorium.

13. Problem är som risk. Dolda utsikter.

14. Var personlig och prata som folk. Människor vill inte umgås med institutioner, de vill umgås med människor. För människor har brister som andra människor känner igen.

15. Tänk stort. Stora idéer målas med breda penseldrag. De är sällan detaljerade.

16. Samarbeta. 1900-talet var den ensamma vargens sekel. 2000-talet blir

vänskapens och lagspelets tid.

17. Lär dig att ge istället för att ta.

18. Lita till din intuition. Den är mycket större, starkare och kunnigare än du.

19. Lyssna alltid mer än du pratar. Den som lyssnar lär, den som pratar är låst i en process som gör honom dummare.

20. Lär av erfarenheten.

 .

 .

 .

Tao_glossy