Det överlägsna visuella uttrycket.

Apple_ipod_people_blue

 .

Designens stora fördel är att den är visuell. Form, bilder och symboler tolkas inte på samma konkreta sätt som texter. Det gör att de visuella budskapen kan komma undan

med påståenden och antydningar som skulle falla platt till marken om de beskrivs i text.

Design kan till exempel hjälpa dig att föra fram en undertext. Överföringen sker till största delen omedvetet och talar till käns-lorna. Och det är ju känslorna som får saker att hända.

Ett designuttryck kan på ett ögonblick tangera universella teman och röra vid all-mänmänskliga erfarenheter.

Design kan få ett vanligt tvättmedel att kännas som tidernas kamp mellan smutsig synd och ren oskuld. Design kan få ett datorföretag att upplevas som om hela värl-dens framtid vilar på dess axlar.

Och design kan få en vanlig resväska att få vem som helst att känna sig som en modern Columbus eller Hemingway.

Om du, som jag, gillade reklamfilmerna för Grummes tvättsåpa från nittiotalet (du vet flickan på skärgårdsön), så beror det delvis på att de tangerade vid våra omedvetna föreställningar om oförstörd natur och den eviga oskulden.

Apples logo fick från dag ett en laddning av nyskapande, och har sedan dess väckt våra nedärvda minnen av Prometheus, det mytiska geniet som besitter »the gift of fire«.

Titta på en Louis Vuitton-väska och känn hur uttrycket rör vid våra djupt liggande idéer om sökande nyfikenhet och äventyrligt resande.

En hel värld på ett ögonblick.

Det är vad jag kallar meningsfull design.