Hörde du mig på radio i somras?

För inte så länge sedan kontaktades jag av det fenomenala gänget bakom Reklamradio för en intervju.

De ville prata om min nya bok Fame to Claim och bad mig förklara några saker.

Som till exempel varför företag måste bli mer ödmjuka. Varför varumärken tjänar på att visa sina svagheter. Och varför berättelser är mer effektiva än raka påståenden.

Det blev ett samtal om underdogs, narra-tiva strukturer och hjältestrategier. Och varför Steve Jobs är en modern Prometeus.

Du kan lyssna på intervjun här.

Radio_vintage