Märket som hjälpsam samarit.

Altruismen bottnar i den klassiska Modern. Det är en arketyp som står för traditionella kvinnliga egenskaper och som skyddar de unga och de utsatta. Hennes övergripande roll är att värna om livet. Hon ska väcka det, nära det och få det att växa.

På det ytliga planet står hon (eller han) för välbefinnande, mänsklig värme, hälsa eller näring. På ett djupare plan symboliserar hon kärlek, omsorg, osjälviskhet.

Hon är alltså väldigt social, sympatisk och hjälpsam. Hennes motto ligger i linje med den gyllene regel som ligger till grund för alla stora religioners empatiska kärleksbudskap.

Döm andra såsom du dömer dig själv (sikhisk moral). Eller: allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem (kristen moral).

Hon skapar mening genom att vårda andra och få dem att växa. Hennes taktik är att hjälpa till på alla tänkbara sätt.

Inte helt oväntat skräms hon av död, lidande och misär. Det får henne att aktivera sig och ge sig ut på sin klassiska hjälteresa, på en väg som så många har vandrat långt före

Altruism

henne.

Verkar du inom hälsa, vård, utbildning eller inom något annat närliggande område, ligger det nära till hands att slå följe med henne.

Du är en klassisk Moder om:

Du jobbar med välgörenhet eller är verksam inom en allmännyttig eller ideell organisation. Om du hjälper folk att ta hand om varandra, ta

Matriser-altruism-2