Märket som höjer sig över massan.

Det här rör sig om en figur som gillar status och som älskar känslan i ta stort ansvar och utöva inflytande över andra.

Det finns en bred flora av ledarskap. Gemensamt för dem är att de tittar ut över andra från en upphöjd position. Det kan vara en chef, makthavare, patriark (det kan även vara en matriark), aristokrat, stilikon, jetsettare, politiker, lagledare eller bara en vanlig förälder.

En framgångsrik ledare utstrålar kraft och mod, men till skillnad från den omstörtande utmanaren vill ledaren behålla så mycket som möjligt oförändrat, vilket gör honom konservativ och traditionell. Allt annat skulle äventyra hans ställning och åter bringa massorna i rörelse.

Till hans styrkor hör att han är ansvarsfull, han ger ett stabilt intryck, skapar trygghet och inger lugn. Han är van att ta initiativ och att det är han som sätter agendan. När färdplanen ligger fast kan inget stoppa honom. Då driver han på med en smidighet som påminner om en oljetanker.

Det är inte ovanligt att han framstår som en

Ledarskap

buffel, likt Göran Persson, eller kommunalrådet Lars-Göran Bengtsson i teveserien Starke man. Men han kan också få oss att tänka på de fina salongerna och förknippa honom med utsökt kvalitet, stil, konst, hög status och hejdlös materiell framgång.

Ur detta hämtar han sitt motto: Det finns

Matriser-ledarskap-2