Märket som innovatör och förnyare.

Den arketypiska kreatören är en påhittig person. En förnyare av något slag. En uppfinnare, konstnär, artist, författare. kommunikatör eller en typisk gör-det-självare. En person som får saker att hända.

Den som vill modernisera, förenkla, förnya och förändra ska vända sig till kreatören. För hon hjälper oss andra att utvecklas.

Kreativitet

Därför att kreatören är en passionerad optimist som föredrar det äkta framför det tillgjorda och som älskar att befinna sig i flow. Hon tror stenhårt på fantasins kraft. Även om hon kan vara yvig i gesterna och tänker i breda stråk är hon för det mesta petig med hantverket och de små detaljerna.

Till kreatörens styrkor hör att hon är originell, innovativ och kvalitetsorienterad. Hon har begåvningen att se det stora i det lilla. Hon kan förflytta sig obehindrat och snabbt mellan abstraktion och konkretion.

Hon har en nästan magisk förmåga att hitta enkla lösningar som upplöser gamla motsatser. Dessutom kan hon förklara komplexa skeenden eller krånglig teknik så att även en tolvåring förstår.

Med denna skaparförmåga väcker hon förundran i sin omgivning. Den ger henne en mystisk aura som attraherar, väcker fantasin och bjuder in till våghalsiga spekulationer.

Hon trivs bäst i en platt organisation med informella strukturer och normlöst sätt att tänka och verka.

Som levande arketyp höjer hon sig högt

Matriser-kreativitet-2