Märket som spännande gränsvarelse.

Vi pratar om en symbolisk utmanare, en upprorisk själ, en rebell, revolutionär eller laglös. En karaktär som vill utforska territoriets yttersta gränslinjer och som älskar att göra tvärtom och som hatar att ha tråkigt.

Rebellen är kreativ, ser nya lösningar och vågar krossa gamla konventioner.

Hon ställer sig gärna utanför samhällets

Rebellanda

värderingar och normer. Hon gillar att sparka uppåt, hon har kraften att förändra sakers tillstånd och kan få hela etablissemang att skaka.

Hon kan ha en ohälsosam effekt på folk – moraliskt, fysiskt eller psykologiskt.

Det är en karaktär som kan upplevas som mystisk, spännande och ibland till och med farlig. Hon är ett ständigt hot mot existerande hierarkier och strukturer. Men hon är det mestadels på ett konstruktivt sätt. Hon skapar nytt, men först efter att ha rivit ner allt.

Kanske går hennes existens ut på att skada, möjligen driver hon med makten. Oftast gillar hon att retas och utmana folk i största allmänhet. Det är inte helt osannolikt att hon representerar en speciell subkultur eller en grupp människor som hyser utmanande värderingar. Men mest av allt är hon symbol för det som är nytt och omstörtande.

Rebellens stora syfte går ut på att hjälpa oss att förändra och förnya.

Med full kraft.

Alla kulturer behöver en opposition som håller makten i schack. Här kommer vår

Matriser-rebellanda-2