Obehagligt om omedveten påverkan.

Det är inte helt otänkbart att den här artikeln skrämmer dig en smula. Om inte annat kommer du säkert att höja på ögonbrynen.

 Den handlar nämligen om suggestion, om subliminal påverkan och om tankens eventu-ella frihet, men främst om hur du fattar beslut – en av de stora frågorna inom den kommer-siella kommunikationen.

Det läskiga är att merparten av dina beslut fattas utan att du har ägnat dem en tanke. En mängd forskning visar att de till största delen styrs av omedvetna processer.

Inte nog med att de är omedvetna, de är dessutom ofta påverkade av yttre omständig-heter. Och ännu värre, de kan vara direkt påverkade av andra personer, som mer eller mindre avsiktligt manipulerar dina beslut.

En häpnadsväckande demonstration av detta ser du i videon här intill.

Hur påverkaren manipulerar påverkaren.

Allt som reklamarna hittade på hade Derren Brown redan placerat i deras tankar:

Djurparken. Harpan. Björnen. Symbolen. Till och med delar av namnet.

Hur är det möjligt?

Det är din intuition som spökar.

Nobelpristagaren Daniel Kahneman ger oss förklaringen i sin bästsäljande bok Tänka, snabbt och långsamt.

Skälet till att våra beslut kan påverkas på det här sättet är att hjärnan arbetar med två vitt skilda tankesystem:

Dels intuitionen (eller System 1, som Kahneman valt att kalla det). Inutitionen bygger på ett omedvetet och snabbt associationsförlopp, men som samtidigt är oprecist och känslostyrt.

Dels den medvetna tanken (System 2) som arbetar mer metodiskt och kontrollerande,

men som också är en betydligt trögare och

mer energikrävande process. Det gör den medvetna tanken lat och bekväm och väldigt angelägen om att ta genvägar i besluts-fattandet. Så när den inte vet exakt (det gör den sällan) frågar den intuitionen om hjälp.

Och när intuitionen får hjälp på traven utifrån är vi inne på en kraftfull idémotorisk effekt som går underbenämningen prajming.

Så här funkar det.

I videon lät Derren Brown reklamarna Tony och Martin exponeras av ett antal metaforer som han visste att de inte skulle fästa någon medveten uppmärksamhet på.

När de sedan ställdes inför sin uppgift låg de prajmade bilderna närmast till hands i deras egna undermedvetna.

De trodde att de tänkte själva.

Men så var det inte alls.

Det var ju Derren som stod för tänkandet.

Studie på studie visar nämligen att våra tankar och beteenden påverkas mycket mer än vi tror av vår omgivning, och förmodligen mer än vi önskar.

På nästa sida ser du några exempel.