Thought. Idea. Execution.

Bra idéer följer nästan alltid samma förlopp.

Först får du en tanke. Den formas till en idé, som sedan får ett visuellt uttryck.

Felet många gör är att de nöjer sig med en tanke som de sedan fäster på pappret. Har du inte kommunikativ förståelse eller talang att gestalta den är du dömd att dö en långsam

död i en förtunnad klichévärld.

Somliga har förmågan att forma en idé.

Men det är ytterst få som lyckas förena tanke och idé med ett visuellt uttryck och få dem att samverka och skapa kommunikation som skiljer sig från konkurrensen. För det är svårt.

Så jag har en uppmaning till alla självgoda copywriters, art directors, designers, säljare, pr-makare och marknadschefer därute.

Kom ihåg TIE-modellen.

Thought. Idea. Execution.