Den där boxen alla snackar om.

När man pratar om kreativitet brukar man ofta säga hur viktigt det är att tänka utanför ”boxen”.

»Think outside the box«, lyder parollen.

Men vad är det för låda man pratar om?

Den här »lådan« fungerar som ett mentalt gravitationsfält – ett konservativt, svart hål, som livnär sig på allt som inte har den kreativa kraften att hålla sig på avstånd.

Kreativt tänkande går ut på att tänka på ett sätt som motverkar den här dragningskraf-ten. Och så vitt jag vet finns det bara två sätt.

Du kan tänka brett.

Och du kan tänka djupt.

Brett tänkande går ut på att associera och låta tankarna hoppa fritt mellan parallella spår. Djupt tänkande handlar om förmågan att se helheter, mönster, gestalter och meta-värden.

Det breda tänkandet söker svar på frågor som »Vad påminner det här om?« eller »Har någon löst det här problemet förr, i ett annat sammanhang?«, medan det djupa tänkandet reflekterar över frågan »Vad handlar det egentligen om?«

Breda tankar kan få ett kalhygge att fram-

Boxen

kalla en inre bild av en flintskallig person. Den bilden kan i sin tur väcka tanken på ett ägg. Ägget symboliserar livet, och tanken på livet kanske leder till föreställningen om ett träd, som i sin konstruktion påminner om en lunga… och så vidare.

Djupa tankar försöker skönja bilden bakom bilden. Här handlar det om att dels se

orsaken istället för yttringarna (kvinnan är inte tjock för att hon äter choklad utan för att hon är olycklig, vilket leder till att hon äter för mycket choklad).

Men det går lika mycket ut på att abstra-hera, att föreställa sig bakomliggande gestalter och tänka i vidare kategorier – en teknik som utgår från den zenbuddistiska tanken att saker och ting inte nödvändigtvis måste begränsas till vad de ser ut att vara, utan lika gärna kan symbolisera något annat, eller ingå som ingrediens i något helt väsens-skilt.

Här är två enkla exempel:

Ett gem är inte bara ett gem utan främst en metalltråd. Det är dessutom en böjbar tråd, vilket innebär att den går att använda som ett verktyg av något slag – ett hjälpmedel för att till exempel pilla i trånga utrymmen eller binda ihop något.

Ett datormärke som påstår att det hjälper människor att frigöra sig från teknikens tyranni kan ju uppfattas som ett frihetsred-skap. Det är i sin tur besläktat med begreppet demokrati, vilket råkar utgöra konflikten i den kända berättelsen 1984, av George Orwell.