Den omtalade boxen.

När man pratar om kreativitet brukar man ofta säga hur viktigt det är att tänka utanför ”boxen”.

”Think outside the box”, lyder parollen.

Men vad är det för låda man pratar om?

Den här lådan fungerar som ett mentalt gravitationsfält – ett konservativt, svart hål, som livnär sig på allt som inte har den kreativa kraften att hålla sig på avstånd.

Kreativt tänkande går ut på att tänka på ett sätt som motverkar den här dragningskraften. Och så vitt jag vet finns det bara två sätt. Du kan tänka brett. Och du kan tänka djupt.

Brett tänkande går ut på att associera och låta tankarna hoppa fritt mellan parallella spår.

Djupt tänkande handlar om förmågan att se helheter, mönster, gestalter och metavärden.

Det breda tänkandet söker svar på frågor som ”Vad påminner det här om?” eller ”Har någon löst det här problemet förr, i ett annat sammanhang?”, medan det djupa tänkandet reflekterar över frågan”Vad handlar det egentligen om?”

Breda tankar kan få ett kalhygge att framkalla en inre bild av en flintskallig person.

Svarta-hålet-2-spaltsbild