Aha!

Blodet rusar i ursinnig fart genom dina ådror ut till alla muskler, varpå nervändarna rister till och sätter hela kroppen i spänning.

Inne i hjärnan stiger arbetstemperaturen. Kapillärerna vidgas och dina hjärnceller sköljs över av cortisol och noradrenalin.

De två substanserna orsakar en våldsam känslostorm i ditt inre. Det susar svagt i öronen och andningen blir mer korthuggen. Pupillerna växer och munnen säras något. Du får ett obestämbart uttryck i ansiktet.

Det skulle kännas obehagligt, till och med vara farligt, om det inte vore för serotoninet, en tredje substans som balanserar reaktionen och gör att du vidgar ditt medvetande och skärper ditt fokus.

Du har just upplevt något som experterna kallar för positiv chock. Krydda med en nätt dos av dopamin och du är inte långt ifrån en orgasm.

Du har fått en idé.

En sådan kan få dig att tappa hakan av förvåning. Den kan också göra att du viker dig dubbel av skratt. Men framför allt har den en makalös förmåga att få dig att stanna upp,

Glödlampa

avbryta det du håller på med, byta tankebana, bli intresserad, till och med ändra åsikt och, så småningom, gå och köpa något för pengar som du hade tänkt använda till något helt annat.