Är du kreativ?

Vad är kreativitet?

Vad innebär det att vara kreativ?

Ingen vet riktigt. Inte ens de mest kreativa hittar några bra svar.

»Ångest«, föreslog filosofen Charles Frankel. »Kärlek«, hävdade kompositören Igor Stravinsky. »Barnslighet«, menade Henri Matisse.

Klart är att den som är kreativ har en för-måga att föda nya idéer. Men hur definierar vi en idé?

Syftet med en idé är att göra framsteg. Men att växa gör ont och det är kanske därför det är så förtvivlat svårt att tänka i nya banor.

Den kreativa formulan.

Kreativiteten handlar om att förena två obero-ende tankar eller ting – och få det att fungera. Kreativiteten bygger på en evolutionär ekva-tion som är lika enkel som svår att bevisa:

Ett plus ett är tre.

Det kallas holism, vilket betyder att helhe-ten är större än summan av delarna.

Den här ekvationen blir löst stup i kvarten – varje dag, varje minut och varje sekund, över hela världen. Det intressanta är att även om det pågår hela tiden så vet ingen exakt

hur det rent vetenskapligt går till.

Det enda vi vet är att om vi lyckas förena två oberoende fakta eller två oförenliga tankar så att de bildar en ny, starkare lösning än tidigare så blir vi belönade.

Gör vi det fysiskt på kärlekens område belönas vi med ett sexuellt klimax. Gör vi det intellektuellt så leder det till en slags mental orgasm. Och därutöver belönas vi med erkännande, ära, inflytande och pengar.

Logik är bra. Kreativitet är bättre.

Som du förstår skiljer sig kreativt tänkande markant från det logiska tänkandet. Du har lätt för att tänka logiskt eftersom du har präg-lats så i skolan och blir ständigt uppmuntrad av samhällets normer att fortsätta göra så.

Du tänker logiskt när du följer en rät linje av förutbestämda associationer, till exempel tyg och knappar. De verkar ju hänga ihop på rationellt vis eftersom de fogar samman två tygbitar.

Det kreativa tänkandet är inte alls logiskt, det försöker istället uppfinna en helt ny logik som överbryggar det som är oförenligt. Tyg och fågelfjädrar är ju två saker som inte verkar hänga ihop alls. Själv kan jag då rakt

inte se något meningsfullt samband.

Men det kunde Elias Howe.

Han var nämligen mannen som uppfann blixtlåset, en konstruktion som naturen redan utrustat fåglar med för 150 miljoner år sedan.

Fågelns fjädrar består i själva verket av hundratals rader av parallella strängar med små krokar som griper in i varandra så att strängarna hålls tätt samman.

På ett plan hör tyg och fjädrar inte alls ihop, men på ett annat plan ser du att de hänger ihop som siamesiska tvillingar efter-som de för samman saker och bildar ett helt nytt koncept.

En gång i tiden var det till exempel helt otänkbart att hoppa höjdhopp baklänges. Och det kan man ju faktisk förstå när man tänker efter, det måste ju ha upplevts som ungefär lika knasigt som att hoppa längdhopp fel-vänd.

Men när Dick Fosbury bestämde sig för att hoppa över ribban med ryggen först under OS i Mexico 1968 var det inget annat än sensa-tion. En hel värld gapade av fascination över den nya idén som snabbt fick namnet The Fosbury Flop. Idag »floppar« alla höjdhoppare sig över ribban. Vilket betyder att felet blivit