Är du kreativ?

Var inte cynisk.

Många av oss har uppfostrats till cyniska pessimister. Skälet är gott: de flesta vill ju inte bli besvikna.

Pessimister har en sorglig fördel i att de nästan alltid har rätt. Men det betyder också att de sällan utmärker sig som några kreativa genier. Det beror i sin tur på att nyskapandet förutsätter att man prövar gränser. Och när det sker blir det ju ofta fel.

Den stora skillnaden mellan pessimister och optimister är att pessimisten tolkar dessa fel som nederlag, medan optimisten hellre be-traktar dem som vägledning.

Bli mer barnslig.

Som ansvarsfull vuxen har du lärt dig att lek och skratt är barnsligt och ansvarslöst.

Det är, som du redan vet, helt fel.

Leken är nödvändig för att du ska bli en frisk och skapande människa. Den är speku-lativ och nyfiken till sin natur. Den frigör dig från ansvar och suddar ut dina invanda före-ställningar om vad som är rätt och fel.

Och humorn är, enligt tänkaren Arthur Koestler, en grundläggande aspekt av kreati-viteten. Den bygger på överraskande förenin-

gar av aparta föreställningar.

Studera hur barn gör.

Ta skrattet och leken på större allvar.

Är du kreativ?

Det är en tragedi att så många reflexmässigt svarar »Nej!« på den frågan.

Alla är kreativa.

Kreativitet betyder skapandeförmåga och den föds du med vare sig du vill eller inte. Sen är det sorgligt att kreativiteten har missupp-fattats så grovt och lett till att många har strypt sin egen skapandekraft.

De har fått höra orden »Nej!« och »Det är fel!« lite väl många gånger under sin uppväxt för att få möjlighet att blomma ut till prakt-fulla, skapande genier som kan försörja sig på sin nytänkande förmåga.

Alla är kreativa, men kanske inte födda att bli en ny Platon, Einstein eller Disney. Tro det eller ej, men du är en skapande varelse. Det har du varit sen du föddes. Du har lärt dig att gå, prata och satt dig in i det komplicerade nät av regler som utgör ramarna för ett hygg-ligt fungerande vuxenliv. Och vill du bli bättre problemlösare kan du träna upp din förmåga med hjälp av den här boken.

Jag blir alltid lite nedstämd av människor som undervärderar sin egen kreativa förmåga. Det känns hopplöst och definitivt att höra »Jag är inte kreativ!« varpå vederbörande går

 och lagar en trasig fläktrem med en nylon-strumpa eller fixar en provisorisk tätning av ett rör, utan att tänka på att han just visat prov på en enastående förmåga att lösa ett svårt problem.

Faktum är att det bor en liten MacGyver i oss alla. Utan skapandeförmåga skulle inget hända. Du skulle aldrig ha lärt dig cykla, inte fått några vänner och gått ut skolan om du inte haft förmågan att omfamna okända ting och föra ihop dem med dina egna tankar till något nytt.

Världen skapar ständigt nya villkor som ger upphov till nya problem, som kräver anpass-ning, vilket i sin tur fordrar kreativitet.

Alternativet vore att lägga sig ner och dö.

Att leva är att vara kreativ. Och att vara kreativ är att uppleva nyfikenhet och hängi-venhet. Eller älska, om du så vill. För två små besläktade ord på latin skänker oss den stora insikten.

Eros är kärlek. Creos är skapande.

De hör ihop.

Den engelske premiärministern Benjamin Disraeli sa till exempel att »vi föds alla till kärlek, det är existensens princip och dess enda syfte.«

Du är kreativ. Låt oss gå vidare.