Disclaimer.

English.

The advertisements in this book are copyrigh-ted materials. They are reproduced för educa-tional purposes only under »fare use« provi-sions of US Copyright law. They are selected at the discretion of the author as they repre-sent principles diskussed in the text. All rights reserved.

For further information, contact:

Per Robert Öhlin

Augustendalsvägen 32

13152 Nacka Strand, Sweden

+46 705 33 34 36

pr.ohlin@comhem.se

Svenska.

Bilderna i den här boken är upphovsrättsligt material. De återges endast i utbildande syfte i enlighet med villkoren för »fair use” i ameri-kansk upphovsrättslagstiftning. Bildurvalet är gjort subjektivt av författaren för att åskådlig-göra de principer som diskuteras i texten.

För mer information, kontakta:

Per Robert Öhlin

Augustendalsvägen 32

13152 Nacka Strand, Sweden

+46 705 33 34 36

pr.ohlin@comhem.se