Disclaimer.

English.

The advertisements in this book are copyrighted materials. They are reproduced för educational purposes only under »fare use« provisions of US Copyright law. They are selected at the discretion of the author as they represent principles diskussed in the text. All rights reserved.

For further information, contact:

Per Robert Öhlin

Augustendalsvägen 32

13152 Nacka Strand, Sweden

+46 705 33 34 36

pr.ohlin@comhem.se

Svenska.

Bilderna i den här boken är upphovsrättsligt material. De återges endast i utbildande syfte i enlighet med villkoren för »fair use” i amerikansk upphovsrättslagstiftning. Bildurvalet är gjort subjektivt av författaren för att åskådliggöra de principer som diskuteras i texten.

För mer information, kontakta:

Per Robert Öhlin

Augustendalsvägen 32

13152 Nacka Strand, Sweden

+46 705 33 34 36

pr.ohlin@comhem.se