En kreatörs försvarstal.

Jag hade inga tankar på att det här skulle bli en bok. Min avsikt var att göra en lista på tänkesätt som leder till bättre idéer.

Flera år senare låg den på bokdiskarna och blev så populär att den under tid inte gick att få tag på om du så offrade en arm.

Det vet jag eftersom det fortfarande droppar in mejl med frågor som efter hand har fått en alltmer desperat klang.

Nu inser jag att det enda rätta är att uppdatera innehållet och ge ut boken på nytt. Det har ju onekligen hänt en del sedan den förra kom ut och konstigt vore det om jag inte själv också vunnit en del nya insikter under tiden.

Och den här gången erbjuder jag innehållet gratis.

 Skillnaden mellan förnuft och kreativitet.

Logiska resonemang härleds alltid från det du redan vet. Nyskapande kommer från det du inte vet: det osäkra, det absurda och det som kan upplevas som direkt felaktigt.

Fuck logic. Glöm förnuftet. Blunda, känn och skratta. Det är bokens sensmoral. Ambitionen är att göra dig till en bättre idéskapare och förbättra din syn på kreativitet.

Dels genom att visa på en rad tankesätt

som föder unika idéer.

Dels genom att göra framgångsrika personers erfarenheter till dina egna. För när du läser om de olika tankesätten kommer du att märka att jag försöker dra med dig in i kreativa tankeprocesser och få dig att tänka ungefär som upphovsmännen kan ha gjort.

På så sätt hoppas jag att du får en upplevelse av att faktiskt ha deltagit i idéarbetet.

Hur jag själv använder boken.

Du föds kreativ. Vissa har lyckats behålla sin kreativitet och behöver kanske inte läsa böcker som den här. Men för oss normalbegåvade är det här en inspirationsbok som förhoppningsvis aldrig blir riktigt färdigläst.

Gör som jag och dyk in i boken då och då för att påminna dig om tekniker som du kanske har glömt. Eller använd boken som en arbetsmall. Ägna någon minut åt varje tips och kapitel när du letar nya idéer.

En timme är allt du behöver. Efter det är jag säker på att du har fått en mängd nya infallsvinklar att arbeta vidare med.

Inte bara idéer.

Inledningsvis berättar jag om kommunikationens förutsättningar och människors möjligheter att ta

emot information.

Därefter tar jag upp vikten av att vara kreativ på strategiskt vis, om konsten att förföra samt en del om nyskapandets besynnerliga natur.

Sedan kommer jag till bokens huvuddel där jag presenterar trettiofyra kreativa infallsvinklar. Se dem som tips på hur du kan förmå hjärnan att växla över till andra tankebanor och på så sätt skapa fler associationer att leka med.

Min förhoppning är att du ska få uppleva hur en enda, avig, liten association kan skapa en idé av världsklass och hur nära – och samtidigt avlägsen – i tanken du befinner dig de bästa inom reklamvärlden.

Jag har uteslutande valt alster som jag anser bäst beskriver en viss idéteknik utan hänsyn taget till när eller var de är gjorda.

I alla händelser vill jag gärna tro att tydligheten har fått styra, fastän jag är smärtsamt medveten om min egen dragning till det strama och förenklade.

Efter det beskriver jag sex kreativa vanor. Dessa är själva utgångspunkten för att tänka nyskapande.