Sammanfattning.

Det här är en bok som hjälper dig att bli en mer påhittig och effektiv kommunikatör.

Men det finns förstås en lite hake.

Förkovran kräver alltid förändring.

Här är några tips.

1. Lita inte på förnuftet, det är kreativite-tens största fiende. Att göra rätt är inte lika framgångsrikt som att göra något oväntat och inspirerande.

2. Om du måste vara absolut säker på all-ting du företar dig kommer du alltid befinna dig steget efter.

3. Välj mellan att å ena sidan vara naiv och kreativ än, å andra sidan, att alltid ha rätt men aldrig vara nyskapande.

4. Lek först och tänk rationellt sedan. För det kan ju faktiskt hända att din lek resulterar i något nytt som logiken inte kan komma fram

till på egen hand.

5. Det är hjärtat som fattar besluten och hjärnan som efterrationaliserar dem. I efter-hand är det alltid hjärnan som tar äran.

6. Kom ihåg att leendet är den kortaste vägen mellan två personer. Skrattet är i jämförelse rena limmet.

Ja, du fattar. Din tid är knapp. Det får räcka så.