Sex kreativa vanor.

»In advertising there is a saying that if you can keep your head while those around you are loosing theirs – then you just don’t understand the problem.«

Hugh Malcolm Beville Jr.

 .

Tänk högt.

Två hjärnor kan associera mer än en.

Låt därför andra ta del av dina tankar. Då får de möjlighet att plocka upp de tankekorn som du missar. Och på så sätt kan de hoppa in och associera vidare på trevande före-ställningar som mycket väl kan vara en bisak i ditt eget resonemang.

En förutsättning för att detta ska funge-ra bra och någorlunda friktionsfritt är att ni delar värdegrund och hyser ömsesidig respekt för varandra.

Prata, prata, prata. Om produktens för-delar och nackdelar. Om marknaden och målgrupperna. Byt erfarenheter.

Framför allt, ställ frågor.

Frågor är ett aktivt sätt att resonera kring ett problem. Genom att kasta ut ovän-tade frågor till höger och vänster utnyttjar du de tankehopp som kan uppstå i en oför-

beredd hjärna.

Vad måste hända för…?

Hur får man folk att…?

Vad brukar man säga när…?

Vem har som vana att…?

Får du inget spontant svar vandrar du bara vidare till nästa fråga. Plötsligt, som av en ren tillfällighet, säger någon det för-lösande ordet som ger idén. Ofta uppfattar man det som en ren slump, men det är inget annat än en medveten sökt slump.

Tänk aktivt.

Idéer är som ofödda barn, de kommer när det är dags. De flesta som jobbar i kreativa yrken känner till det här och går ständigt beväp-nade med penna och anteckningsblock, eller en fickbandspelare.

Jag känner personer som inte vågar gå till sängs utan att ha dessa hjälpmedel till hands på nattduksbordet.

Skälet till vårt underdåniga förhållande till detta märkliga väsen vi kallar idéer, är att de har en tendens att försvinna ut i tomma intet så snart de har uppenbarat sig.

Många kan säkert intyga hur kolossalt

frustrerande det är att upptäcka att den där lysande idén man nyligen hade inte längre finns, samtidigt som man konstaterar att det bara är timmar kvar till deadline.

För dig som är nytillkommen i branschen kanske detta förklarar varför idéer ofta är nedrafsade på begagnade servetter, tummade kvitton och avrivna tidningssidor.

Tänk som en ekorre.

Lyd ett gott råd: kasta aldrig bort en god idé.

En bra sak med idéer är att de är föränder-liga, töjbara och går att spara.

Förr eller senare kan de bli lösningar på nya problem. Om inte annat blir din idébank en studsmatta för hjärnan, eftersom idéer har en förmåga att föröka sig när de träffas.

Kom ihåg att idéer är framtidens valuta.

Tänk när, var och hur.

Bekanta dig med din kreativitet. Lär dig att känna igen villkoren för ditt skapande.

När brukar du vara som mest kreativ?

Är det på morgonen, eftermiddagen eller kvällen?

Är det i början på veckan eller i slutet?