Tänk karaktär.

»Characters whose stories survive through the ages are those heroes and heroines that ring true to the human spirit. Their personali-ties, tragedies and triumphs […] strike a chord of recognition in all who hear the tale.«

–Tami D. Cowden, Caro Lafever, Sue Viders

 .

Framgångsrikt berättande bygger på ett recept med tre grundläggande ingredienser.

Konflikt, karaktär och kamp.

Konfliktens syfte är att skapa uppmärk-samhet och driva berättelsen framåt genom friktion och spänning.

Karaktären är till för att du ska kunna identifiera dig med någon som är som du. Det vill säga både stark och svag.

Kampen behövs för att skapa hjältar. Och de är till för att du ska känna att det finns hopp. Och för att förstå att vi alla kan utvecklas, bara vi har modet och kraften att utmana oss själva.

Det finns hjältar av olika slag. En del är tragiska, några är komiska, vissa är smarta, medan andra är naiva. Somliga är vilda och utåtriktade. Ytterligare andra är inåtvända.

Reklamens hjältar.

Även i reklamens värld möter vi hjältar. USA har nog bidragit med de mest klassiska: Marl-

Tele2_Frank

 .

boro Man, Ronald McDonald, Dr Pepper, Green Giant, Cracker Jack, The King och bön-dernas omtyckta språkrör: Elsie – the cow.

I Sverige var det länge tunt med reklam-karaktärer, men sedan var det som proppen gick ur flaskan. Huvuddelen av dem var komiska eller tragikomiska karaktärer.

En av de första var nog Galne Gunnar, en knubbig och smaklös man som krängde prylar till lågpris efter beprövat recept från USA (fast där hette han Crazy Eddie).

En annan tidig reklamkaraktär var »Press-byråmannen«, som egentligen inte var en hjälte utan mer en antityp. Det var en äldre, arg man som förde ett personligt krig mot Pressbyrån.

Han var en enastående gnällspik i hatt, grå kostym och med tre pennor i bröstfickan. Han företrädde alla pessimister och bakåtsträ-

vare. Och eftersom Pressbyrån framställde sig självt som ett modernt företag var han på dem stup i kvarten och klagade.

En irriterande liten man.

Problem: Reglerna för läkemedelsreklam är strikta och ger sällan utrymme till annat än platta reklamkoncept. För Iprens del var pro-duktinformationen det enda som passerade den juridiska kontrollen.

Hur skulle man kommunicera produktens fördelar så att den märks och gillas utan att den hamnar i byråkratins klor?

Lösning: Om man har ett känsligt innehåll kanske man ska fokusera på uttrycket? Kanske hitta en företrädare som levererar budskapet? Men hur ser en sådan ut?

 .