Tänk analogi.

»Ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament.« –Emile Zola

 .

En analogi är en liknelse.

I ord, bild eller tanke.

Den är troligtvis den vanligaste, mest pedagogiska och, kanske, mest effektiva kommunikationsformen vi har.

Bibelns nya testament fullkomligt sväm-mar över av dem, liksom sagorna gör.

Till exempel är den fula ankungen antag-ligen en analogi för utanförskap.

Pippi Långstrump är säkert i många avse-enden en uppgörelse med konservatism och en hyllning till människans skapandekraft.

Och bröderna Lejonhjärtas Nangiyala är förmodligen tänkt som en metafor för livet efter döden.

Att tänka i analogier betyder att leka jäm-förelseleken. Det handlar om att hitta lik-heter, att översätta till bilder och leta efter paralleller.

Om du närstuderar analogierna ser du att de går att klassificera i två grupper:

Du kan dels göra det främmande bekant (att göra liknelser.) Dels kan du göra det bekanta främmande (att se på det hela från ett helt annat perspektiv och tolka originellt.)

Gör det främmande bekant.

När du gör en liknelse förklarar du en okänd tanke med hjälp av något som mottagaren redan känner till. Föreställ dig att du befinner dig på tidigt sjuttiotal och ska förklara vad e-post är för en person som knappt vet vad en dator är.

Du skulle antagligen utgå från två kända saker: telefonen och skrivmaskinen. Lägg ihop dem och du får bilden av en skrivmaskin kopplad till en telefonlinje.

Börja med att ställa frågorna som tvingar hjärnan att leta.

Vad liknar det här? Vad påminner det om?

Eller gör det bekanta främmande.

Vänd på produkten och försök betrakta den från ett annat perspektiv. Till exempel flintskalle – ägg.

Vänd på orsak och verkan. Ingenting behöver nödvändigtvis vara på ett bestämt sätt. Tekniken går alltså ut på att tolka.

Prova att formulera om frågan så att den fungerar som språngbräda för hjärnan.

Kan du tolka det här budskapet på ett helt annat, nytt sätt? Kan du se motsvarigheter i andra sammanhang, i vardagen, i politiken, i konsten, musiken eller filmen?

Vad påminner en examen om?

Strategi: Beckmans slututställning 2002, vad påminner det om?

Lösning: I vilka andra sammanhang ser vi nya generationer knoppas av?

 .

Beckmans2