Tänk barnsligt.

»A problem well stated is a problem half solved.« –Charles Kettering

 .

Som barn ställde du frågor. Om och om igen.

»Varför är himlen blå?«

»Varför kan inte hunden jama som en katt?«

»Varför har vi två ben och inte tre?«

Var du inte nöjd med svaret fortsatte du envist att fråga tills du fick ett bra svar.

Som barn var du klokare än dina föräldrar. I munnen som aldrig tystnade ägde du nyc-keln till kunskap och utveckling.

Du tycktes aldrig få nog.

Du försökte förstå hur allt hänger ihop.

Du ifrågasatte, provocerade och gjorde omgivningen osäker eftersom du hade vett att ställa frågor om allt sådant som de vuxna fann självklart.

På så sätt lärde du dig nya saker. Och det berodde på att du instinktivt förstod att frågan är halva svaret.

Med åren formade du en rad attityder som hjälpte dig att få ordning på en kaotisk värld, att inordna dig i samhället och få känna dig duglig. Samtidigt blev du mer »vuxen« och bunden till normer och förutfattade meningar

som sorgligt nog vingklippte din kreativa potential i motsvarande grad.

De tar inget för givet.

Kreativa personer har, precis som barn, lätt för att hitta nya lösningar av det enkla skälet att de aldrig tar något för givet.

De ställer jobbiga frågor. De letar på »fel« ställen, där de vuxna sällan letar. De söker samband mellan saker som verkar oförenliga.

Det som är naturligt för barn är lika natur-ligt för forskare, som brukar lägga lika myc-ket tid på frågan som svaret.

Avsikten med att ställa frågor till sig själv är att lura in hjärnan på nya spår och locka fram kreativa lösningar.

Anledningen till att det fungerar är att hjär-nan har en benägenhet att söka helheter i det som verkar kaotiskt eller felaktigt. Den tolkar frågan som en ofullständighet, vilket i sin tur skapar en slags mental klåda. Hjärnan stillar klådan genom att på egen hand fylla i de delar som saknas.

Fenomenet bygger på vår förmåga till ges-talttänkande. Den har alla, mer eller mindre.

Fördelen med frågor är att de är betydligt mindre kravfyllda än svaren. De stimulerar

också till nya vinklingar på ditt problem. Fler frågor ger följaktligen fler infallsvinklar.

 .

San-diego-Zoo