Tänk drama.

»Drama is life with the dull bits cut out.«

–Alfred Hitchcock

 .

Drama speglar verkligheten, eller den upplevda verkligheten, på ett förtätat sätt.

Att dramatisera är att berätta.

Vi människor relaterar till varandra i huvudsak genom samtal. Och de tar nästan uteslutande formen av historieberättande, vilka mer och mer innefattar varumärken.

Det livsviktiga berättandet.

Det intressanta med samtal – vare sig de får näring av nyheter eller vanligt skvaller – är att de fyller en livsviktig funktion för oss.

De gör världen gripbar och mer menings-full. De skapar hopp i en sjuk, skrämmande och tilltrasslad värld.

De leder, inspirerar och skapar mening. De är hjälteberättelser som uppslukar oss och hjälper oss hantera motsatsförhållanden som till exempel egoism och osjälviskhet, osäker-het och trygghet, lek och allvar, tro och vetande, utanförskap och gemenskap, smuts och renhet, känslokyla och passion.

I dagens informationsmättade me too-värld

SJ_skog_uppslag_king364

handlar det inte längre så mycket om vad vi säger, ibland inte ens om hur vi säger det, utan varför. Just därför är berättelser viktiga även för reklam och märkesutveckling.

Man kan berätta med hjälp av film, pjäser, romaner, men också av nyheter och speciella händelser eller handlingar.

En berättelse kan förmedlas genom idéer, ord, bilder, ljud, kroppsspråk, design och symboler.

Den kan vara över på ett ögonblick (tänk ansikte, affisch eller logotype). Men den kan lika gärna sträcka sig över en längre tid (som MadMen eller ICAs reklamsåpa).

Berättandet är det mest kraftfulla verkty-get vi har i vår kommunikativa verktygslåda.

Det beror på att det är djupt rotat i vår natur och en av de få egenskaper som skiljer oss människor från djuren.

Om myter, hjältar och konflikter.

Christer Fernström vid institutionen för rek-lam och PR på Stockholms universitet brukar säga att berättandet ofta bygger på myter, som byggs av konflikter, vilka i sin tur bygger på motsatser som möts och skapar spänning.

Den eller det som har styrkan, kunskapen eller fantasin att överbrygga det här motsats-förhållandet är definitionsmässigt en hjälte. Det är i triumfens ögonblick som hjälten tar form. Hans berättelse (läs kamp) brukar vi kalla för myt. Och en myt är inget annat än en förklarande berättelse kring en gåta.

Mänskligheten har samlat på sig mängder av myter eftersom vi alltid har saknat vettiga förklaringar till hur världen fungerar.

De är fantasier som lagrats i våra under-medvetna sedan tusentals år.

De är osynliga, starka band som gör att vi kan se andra människor inifrån och förenar oss med såväl historien som nuet och fram-tiden.