Tänk fel.

»Everyone has a talent, what is rare is

the courage to follow the talent to the dark places where it leads.« – Erica Jong

 .

Alla som jobbar kreativt vet att en bra idé sällan säljer sig själv.

Det beror på att kreativa idéer ofta har ett element i sig som “verkar” fel, någonting som utmanar det rådande tillståndet och som ofta får beslutsfattare att skruva på sig.

En person som inte är van att tänka krea-tivt rör sig i en tankemässig trygghetszon, som visserligen är logisk och överblickbar men som sällan leder till några revolutionera-nde idéer. Det är som att leta efter den tappa-de nyckeln under lyktstolpen under före-vändningen att det är den enda platsen där det är ljust.

Om du envisas med att stanna i trygghets-zonen kommer du enbart att tugga om samma information om och om igen, och blir dömd till att famla i en allt ytligare klichévärld.

Detta är inget nytt. Redan 1800-talsfiloso-fen John Stuart Mill såg kreativitetens hemlig-het när han hävdade att »sanning uppstår ur konflikten mellan två motsatta idéer.«

Om du är kreativ förstår du också att ju längre ifrån trygghetszonen du vågar söka efter nya element att laborera med, desto större är chansen att komma fram till en verk-ligt originell lösning.

Tänk tao.

En av taosimens grundstenar bygger på att du accepterar att det inte kan existera några absoluta sanningar utan att motsatsen är lika sann.

Vänd näsan i rakt motsatt riktning än den du tänkt dig. Leta efter den exakta motsatsen till ditt budskap. Sök sedan kopplingen, för den finns där oftare än du tror.

På så sätt kan du bryta dig loss från de redan upplöjda spåren i hjärnan och tvingar ut dig själv på en betydligt intressantare resa, den som trevar sig fram på hjärnans små-stigar. Efter ett tag öppnar sig en större värld för dig.

Vad är rätt och vad är fel?

Prova att lista attribut och motattribut och se vad som händer.

När det är normalt att tänka klassiskt – tänk modernt. »The Pepsi Generation« var en tydlig motsats till Coca-Cola och ett lysande exempel på radikal positionering.

När alla tänker säkerhet – tänk risk.

När normen föreskriver stort – tänk litet. På femtiotalet förväntade sig de flesta att bilar-na skulle vara stora och vackra i linjerna. Så kom en liten, ful bil som hette Volkswagen.

Prova att se saken upp-och-ner.

Problem: När varuhuset NK skulle göra en stor modesatsning kring Kina var utgångs-punkten »Upptäck livet på andra sidan jorden.« Hur vänder man på en plattityd till något äkta och intressant?

Lösning: Varför inte tolka det bokstavligt? Alla »vet« ju att Kina är upp-och-ner.

 .NK_kina

 .