Tänk före-efter.

»Who are you going to believe, me or your own eyes?« –Groucho Marx

 .

Att vinkla en produkt utifrån en före och eftersynvinkel är en av de mest beprövade kommunikationsteknikerna i branschen. Och säkert också en av de mest effektiva.

 Från början var det ett sätt att förklara hur en produkt kan lösa ett behov. Men idag handlar det lika mycket om att polarisera. Det här sättet att tänka går alltså ut på att jäm-föra två diametralt motsatta händelser.

Ofta jämte varandra på ett uppslag, men ibland som två följande högersidor.

Å ena sidan: Före produkt, dramatisera problemet. Vad skulle inträffa om produkten, märket eller kategorin inte existerade?

Å andra sidan: Efter produkt, dramatisera lösningen. Vad skulle hända om produkten löser problemet?

Tricket är att överraska.

Före/efter-tekniken är enkel att ta till sig. Men eftersom den är gammal och ofta använd är även konsumenten bekant med den. Utma-ningen ligger därför i att göra efterbilden så originell som möjligt.

Försök alltid bjuda konsumenten på någon form av överraskning i efterbilden.

Prova att kombinera före/efter-tekniken med andra idétekniker i den här boken.

Kvinnligt eller manligt?

Utmaning: I Singapore ville Guinness öl sätta ner foten som en utpräglat manlig produkt.

Lösning: Finns det ett typiskt kvinnligt respektive manligt sätt att dricka öl på?

 .

Guinness_before_after

Rita eller raka?

Problem: Bic var mest känt för sina pennor, men mindre känt för sina engångsrakhyvlar. Men hur får man folk att förstå att Bic är lika bra på båda?

Lösningen ligger i igenkänning. Alla har någon gång ritat skägg på ansikten i tid-ningen. Ofta har det skett med en Bic-penna. Att avstå från att göra det är att tala för Bics engångshyvel.

 .

bicshaveUbachsWisbrun