Tänk fort.

Problemet med vårt tänkande är att det lider under oket av upplysningens ideal.

Många av oss har ärvt uppfattningen att när vi tänker måste vi sansa oss, gå lugnt och strikt rationellt tillväga.

Det är ju i och för sig bra, men det är bara halva sanningen. Och tyvärr inkluderar den inte nyskapandet.

För att hitta nya idéer måste du frigöra dig från hjärnans invanda tankestrukturer. Istället för kvalitet och noggrannhet ska du fokusera på det rakt motsatta, nämligen kvantitet och hastighet. Två små ord som kan få även de mest blygsamma kontrollfreaks att göra på sig av nervositet.

Tanken föddes på en byrå i Sydneys utkan-ter i slutet av åttiotalet. Byrån var känd under namnet OMON. Det stod för »Only meaning-ful. Only new.« Den leddes kreativt av Siimon Reynolds och Marrcus Barnett. (Där jobbade för övrigt även en ung, lovande kreatör vid namn David Droga.)

Den här byrån hade en annorlunda filosofi som inspirerade till reklam som vände upp och ner på Asiens reklamvärld.

Vad var tricket?, frågade jag vid en gång.

»Boxmetoden« svarade Siimon och log.

När han såg min frågande min trollade han fram ett A3-ark med fyrtio tomma rutor, eller »boxes«, som han kallade dem. När kreatören fick ett uppdrag följde det här arket alltid med i briefen.

Det var sedan kreatörens jobb att fylla varje ruta med en idé. Inga ambitiösa skisser, bara »doodles«. Och när arket var fyllt, sam-lades arbetsgruppen för att enas om vilka tankekorn som var värda att arbeta vidare på.

Precis som detta inte var svårt nog mena-de Siimon att resultatet dessutom blir bättre om man sätter en snäv tidsgräns.

Det fungerar därför att idéutkasten i de första rutorna syftar till att rensa huvudet från allt banalt skräp du går och bär på. Sådant som du antagligen har sett tidigare. Det är först när du fått ur dig ett femtontal tanke-korn som de riktigt intressanta sakerna dyker upp.

Tvinga hjärnan att fokusera.

Hjärnan tycker om att fokusera. Och det lig-ger liksom i sakens natur att om du fokuserar på en sak så lägger du en annan åt sidan.

När du tänker snabbt och fokuserar på att ösa ur dig massor av idéer glömmer hjärnan

att värdera dem. Genom att låsa hjärnan på målet att hitta så många idéer som möjligt får den helt enkelt inte kraft över att sätta den stora kreativitetsdödaren i arbete.

Du vet den som bor i din hjärna:

Den Stora Kritikern.

Idéer genererar nya idéer.

Någon lär ha sagt att om ett problem inte får en mångfaldig belysning så får den lätt en en-faldig behandling.

Att tänka snabbt och att forcera fram många lösningar har också andra fördelar.

Mängden idéer ger mer mentalt material att associera vidare på. Det fungerar ungefär som en mental kärnreaktion.

Men det kräver stark självkänsla.

Soichiro Honda, mannen bakom bilarna och motorcyklarna, påstod att framgång till nittio-nioprocent består av misstag.

Det är antagligen sant. Men Thomas Alva Edison, uppfinnaren med elvahundra patent på meritlistan och grundaren till General Electric, menade att det var värre än så.

Edison medgav att han hade gjort tusen misstag innan han hittade den slutgiltiga