Tänk fort.

lösningen till glödlampan. Men han valde att se det som att han hade utvecklat den i ettusenett steg.

Där har du en positiv tänkare med ett ovanligt starkt självförtroende. Du måste vara likadan. För att tänka snabbt och krysta fram idéer i mängder kommer att verka påfrestan-de för din självkänsla. Tro inte att det kom-mer att drälla fram fantastiska idéer i samma ögonblick du börjar tänka snabbt och slarvigt.

Var beredd på att det mesta som kommer fram i början är skit, rent ut sagt.

God självtillit, mod och lite positiv attityd hjälper dig att bortse från det som verkar dåligt, för att istället se det som är bra.

Det finns inga dåliga idéer, bara halvfär-diga lösningar.