Tänk journalistiskt.

I keep six honest serving-men

(They taught me all I knew);

Their names are What and Why and When

And How and Where and Who.

–Rudyard Kipling

 .

Få yrkesgrupper producerar så mycket infor-mation på så kort tid som journalister.

Varje dag, timme och minut måste de koka ner mängder av informationsmassa tills bara det väsentligaste är kvar. Det som läsaren är intresserad av.

De bästa nyheterna bygger liksom de bästa berättelserna på sex frågor:

Vem? Vad? Hur? Var? När? Varför?

Om du svarar på de frågorna och samtidigt håller reklamens kanske äldsta tumregel i minnet – berätta bara det som mottagaren inte känner till – då kan det inte gå fel.

Här är några exempel.

Vad kostar en flicka?

Utmaning: I Indien aborteras 1,1 miljon foster av kvinnligt kön för att gamla traditioner och

Aadhar.904

sociala strukturer i många byar gör att det är mer lönsamt att föda pojkar än flickor.

Hur påverkar man opinionsledare att aktivt ta ställning mot detta och föra budskapet vidare?

Lösning: Berätta exakt hur det går till, utan känslor och utan omskrivningar.

Hur mycket tjänar en familj på en pojke?

Och vad är priset på en flicka?

Inte i pengar räknat, utan i lidande?

Hur mycket tål klockan?

Utmaning: Bremont är bara en i den långa raden av klockmärken som skryter om sitt goda hantverk. Så hur ska man få budskapet trovärdigt och minnesvärt?

Lösning: Att den påstås vara tålig är en sak, men hur tålig är den? Går det att testa hur mycket stryk den kan ta? Och ännu mer intressant, går den att testa så att man får något intressant att berätta?

Se annonsen på nästa sida.

(Se även Tänk tortyr och Tänk bevis).