Tänk kontrast.

Harveynich.820

 .

»Conflict is the gadfly of thought.

It stirs us to observation and memory.

It instigates to invention.

It shocks us out of sheeplike passivity,

and sets us at noting and contriving.«

–John Dewey

 .

Vi människor verkar tycka att det är spännande när motsatser ställs emot varandra. Nyfikenheten ökar när ord, bilder, värderingar och beteenden kolliderar.

Jag har ingen vetenskaplig förklaring varför motsatser fungerar så bra, mer än att de har fascinerat folk i århundraden. Det verkar som om saker och ting bekräftas av sin motsats. Som om de blir tydligare då.

Motsatser skapar friktion och intresse. Kontrasterna vädjar till din fantasi om ett svar.

Det är en mänsklig insikt som legat till grund för berättare sedan tidernas början.

Naturligtvis förhåller det sig på liknande vis i reklamvärlden. Vi söker oss aktivt till kontraster, både verbala och visuella.

En dag mötte invånarna i Nya Zeeland följande rubrik i morgontidningen:

»Murder, madness, mayhem and making money.«

Hyundai.820

 .

Annonsen var signerad av Bankers Trust.

Vem kan motstå att läsa en sådan text?

Kasta ett öga på de två annonserna för