Tänk lust.

Love begins with an image. Lust with a sen-sation. –Mason Cooley

 .

Konsumenten uppfattar ofta reklam som för-sök att sälja något. Och försäljning är för de flesta människor detsamma som vanlig, torftig argumentation.

Därför ska du sluta argumentera. Det är en dammig, förlegad inställning till reklam som sällan fungerar. Folk vill inte bli övertalade, de vill bli övertygade.

I dag är de flesta konsumenter så välutbil-dade och kloka att de genomskådar de flesta reklamstrategier. Utmaningen är i stället att presentera idéer så att konsumenten själva lockas att avkoda budskapet och på så sätt bli aktiva deltagare i processen.

Där är lusten ett bra idéverktyg. Jag vill gärna tro att det finns en lust i det mesta, även i de tråkigaste produkterna.

Lust övertygar.

Att lust retar mottagarens sinnen är klart, men det här kapitlet skiljer sig från det förra genom att det fokuserar mer på kommunika-törens egna engagemang i berättandet.

nikerooney-(kopia)

 .

Det handlar om din förmåga att uppslukas av märkets eller produktens unika känsla.

Inlevelsen.

En brinnande passion och övertygelse är just vad de beryktade, religiösa predikanterna i USA förlitar sig till när de försöker övertyga folk om att Jesus lever och att han behöver deras pengar för att frälsa världen.

Vilken är till exempel lusten som hänger ihop med att spela Monopol? Kan det vara hejdlös girighet och känslan av att kunna bli snuskigt rik? Eller är det fascinationen över att det så realistiskt speglar samhället vi lever i?

Vari ligger lusten att köpa nya möbler? Kan

det vara den underbara känslan att starta ett nytt liv, att få ordning på saker och ting? Eller är det som med kläder; man tröttnar på det gamla och vill ha nytt ibland?

Om du hittar en äkta lust som är förknip-pad på ett naturligt sätt med din produkt, utnyttja den. För lust har en häpnadsväckan-de förmåga att smitta av sig.

Lust smittar. Lust är övertygande.

Lusten i att idrotta.

Nike är namnet på den antika grekiska seger-gudinnan. Bevingad. Klädd i en fladdrande, fotsid dräkt. Hon avbildas ofta med vingar eller åkandes i triumfvagn och hästspann, med segerkrans på huvudet och en basun i hand. Och det gör hon för att förkunna den ärorika framgången, vare sig den är av fysisk eller psykisk art.

Nike är märket som effektivt utnyttjar den klassiska hjältemyten.

»Just do it« är en uppmaning till hjälten som bor inom oss alla. Och när vi lyckas överträffa oss själva blir vi lyckliga. Det är det Nike-märket handlar om.

Märkligt nog har Adidas länge sökt samma