Tänk minimalistiskt.

»It takes a very good drummer to beat no drummer at all.« –Chet Baker

 .

Branschelitens förhållande till enkelhet är så infernaliskt sparsmakad att även den mest kräsne poeten framstår som en berusad kve-rulant i jämförelse.

Varför är det så viktigt att vara enkel?

Därför att det är en naturlag.

Det enkla är oftast den bästa lösningen.

Därför att enkelheten är svaret på två klassiska problem som vi kommunikatörer alltid måste ta ställning till.

Ett av dem rör människans förmåga att orientera sig i dagens informationsdjungel.

Det andra grundar sig på folks vardagliga förhållande till reklam.

Folks förmåga att ta emot budskap.

Den moderna människan bombarderas dag-ligen av ett bedövande informationsbrus. Det är en praktisk omöjlighet att medvetet värde-ra alla budskap som träffar våra sinnen.

Av det skälet är vi utrutstade med en livs-viktig filtreringsfunktion i hjärnan som kallas RAS, som betyder retikulära aktiveringssys-temet. Det gör att enbart det som är tydligt och relevant för oss har en chans att tränga igenom vår mur av likgiltighet.

Hummer2

Folks förhållande till reklam.

Som jag nämnt flera gånger tidigare är folk likgiltiga till reklam som inte berör dem. För de har lärt sig att reklamens enda syfte är att

sälja på dem något de inte vill ha, åtminstone inte här och nu.

Det mesta som påminner om reklam sor-

teras därför bort fortare än ditt medvetande hinner med att registrera.

Bort åker allt det vanliga, övertydliga, trå-kiga, irrelevanta, förmyndaraktiga, splittrade, töntiga och rent ut sagt dumma.

Varför är enkelhet effektivt?

Enkla budskap har lättare att stå ut från mängden eftersom de flesta budskap faller ihop under tyngden av för tung och spretig information.

Enkla budskap har lättare att synas i bru-set tack vare att allt oväsentligt har skalats bort från dem. Dessutom är enkla budskap trovärdigare. Detta av tre skäl.

För det första finns det mindre att oppone-ra sig mot. För det andra innebär enkla bud-skap vanligen att konsumenten själv måste bidra med en del för att förstå budskapet. För en ovan kommunikatör låter det som ett hin-der, men det gör konsumenten delaktig i bud-skapet. (Det är oerhört effektivt eftersom man tror mer på sina egna åsikter än någon annans.)

För det tredje utstrålar en enkel annons självförtroende på samma sätt som en person som vet vad han talar om. Den som är osäker pratar och argumenterar ju mycket, medan den som vet nöjer sig med att lägga fram fak-