Tänk plats.

»In India, ›cold weather‹ is merely a conven-tional phrase and has come into use through the necessity of having some way to dis-tinguish between weather which will melt a brass doorknob and weather which will only make it mushy.« –Mark Twain

 .

Jag vill minnas att jag sett reklam för Volvo från sextiotalets USA i vilken man påstod att Sverige skulle vara ett kargt och hårt land, där temperaturen var fixerad under nollstrec-ket, där åttio procent av vägarna skulle vara oasfalterade och där folk inte behövde rätta sig efter några hastighetsbegränsningar.

Detta, menade man, skulle ha varit orsa-ken till att Volvo var överlägsen andra bilar när det gällde stryktålighet och livslängd.

Även om man kan ifrågasätta sannings-halten i annonsen, så stämmer det med vad jag menar att »tänka plats«.

Det innebär att du försöker hitta en plats där produkten får nytt liv.

Det kan vara en plats som produkten här-stammar ifrån. Det kan vara en plats som ställer extrema krav på din produkt, som nyss nämnda Volvoexempel. Eller en plats där människor och miljö utvecklats annorlunda som resultat av produktens fördelar.

Det kan vara en verklig plats eller en fan-

tasiplats. Det kan vara en öken. Ett hav. Ett

bergslandskap. Ett land långt borta. Eller kanske en annan planet?

Ett känt exempel på en plats som är lad-dad av symbolik är »Marlboro Country«.

»Come to where the flavour is«.

Fler exempel.

Om din produkt är en klocka kanske du ska bege dig till ett fängelse. För var är tiden mer påtaglig än där?

Fängelset som plats kanske även är lämp-lig om din produkt sparar tid. Som i fallet med Wim Cream, rengöringsmedlet som anser att folk har bättre saker för sig än att städa – »Don’t spend your life cleaning«.

Om du vill få folk att verkligen uppleva att rökning leder till döden ska du titta upp – i

 .

 .

taket. Det gjorde reklambyrån Everest Brand Solutions i Mumbai när man letade lösningar för organisationen Cancer Patients Aid Society.

 .

 .

Anti-smoking