Tänk produkt.

»Nothing can be created out of nothing.« 

–Lucretius

 .

Om du inte inte använder produkten och be-kantar dig med den på praktiskt sätt avskär-mar du dig från en mängd fruktbara aspekter som du aldrig kan hitta i briefen och förlorar möjligheten att se saken ifrån helt andra håll.

Även om det pratas mycket om varumär-kets immateriella värden kan det vara klokt att komma ihåg att det är en fysisk produkt som du i slutändan lägger i varukorgen.

Ta ett enda litet myrsteg åt sidan och bil-den kan förändras drastiskt. Lite vridande och vändande är många gånger det enda som behövs för att föda din hjärna med nya idéer.

Studera produkten.

Granska den noggrant. (Är det en tjänst, prova den. Är det en resa, gör resan själv. Är den krånglig att förstå, prata med folk som begriper.)

Börja med att studera produktens fysiska dimensioner.

Hur ser den ut? Hur smakar den? Hur luk-tar den? Hur känns den? Är den vass? Len? Trygg? Enkel och praktisk? Stark? Elegant? Klok och bildad? Finns det någonting i den

som leder tankarna vidare till helt andra domäner?

Känslan av intellektuell höjd gav David Abbott iden till The Economist unika koncept.

Tidningen är unik genom att den får dig att känna dig klok och bildad. Den har byggt sitt världskända renommé på rollen som intelli-gensens härförare.

 .

the-economist-pessimists-original-71193

 .

The-economist-poster-words

volkswagen_lemon

Tänk på attribut och antiattribut.

Se över produktens alla bra och dåliga sidor. När kreatörerna på DDB först såg en Volkswa-gens i slutet av femtiotalet såg de en liten, ful nazistbil. Men med fantasins hjälp blev det en bil som var praktisk, billig och charmig –