Tänk sanning.

»In the factory we make cosmetics. In the drugstore we sell hope.« –Charles Revlon

 

Det sägs att Jesus var den förste reklamaren i historien.

Jag håller inte med.

427 år tidigare föddes en man som skulle tänka tankar som vi fortfarande dagligen berörs av i vårt yrke, ofta helt ovetandes om varifrån de härstammar.

Jag tänker på Platon och hans funderingar kring idéer.

Platon frågade sig varför träden har olika utseenden på ytan samtidigt som de delar en underliggande form av ett urträd – en slags trädens idé – som är odödlig och oföränderlig. På samma sätt konstaterade han att även fågeln, stenen och lyran hade sina grundläg-gande former och idéer, i likhet med allting annat.

Platon sökte det evigt sanna och det evigt sköna bakom tingen. Hade han levt idag hade han antagligen jobbat med reklam och stän-digt varit på jakt efter den stora idén.

Tänk som Platon.

Var kommer produkten eller märket från?

Vilket är dess existensberättigande?

Vad finns kvar när du har skalat bort alla lager av utanpåverk?

Vad består det livskraftiga embryot av?

Vad är produktens innersta väsen?

Vad handlar det egentligen om?

Gå djupt och leta efter en sanning som är obestridlig. Ju djupare du letar desto större sanning kan du komma på spåren.

Eller lyd ett gott råd från Tom Monahan, kreativitetsgurun och den forne reklam-mannen som skrev boken The Do-it-Yourself Lobotomy:

Föreställ dig en varelse från en annan pla-net stå framför dig. Främlingen undrar vad det är för pryl du fingrar på. Din uppgift är att för-klara idén med produkten.

Det innebär att du tvingas tänka på aspek-ter av din produkt som du normalt tar för givna. Och det kan i sin tur leda dig fram till en djupare insikt om både produkten och konsumenten.

Sanningen om regnskogen.

Problem: Hur skulle man få folk att förstå att om man hugger ner regnskogen hugger man också ner djuren?

Lösning: Finns det någon gemensam form som representerar träd och djur?

 .

wwf_elefantträd