Tänk visuellt.

»Jag tänker sällan i ord.« –Albert Einstein

 .

Einstein var inte först att tänka den tanken. Aristoteles gjorde det långt före honom, för han har sagt följande om bildens betydelse:

»The soul cannot think without a picture.«

En som däremot vet att det är på det här sättet är professor Gerald Zaltman vid Har-vard Business School.

I sin bok How customers think slår han fast två saker som borde ruska liv i många marknadsförare:

Dels att människan till största delen fattar sina beslut med hjälp av sina undermedvetna tankar. Dels att dessa tankar inte formas av ord utan av metaforer.

I vårt undermedvetna existerar nämligen inga bokstäver, bara bildliga föreställningar som rör sig kring livets mest fundamentala aspekter.

Orden är alltså bara omskrivningar av det djupare och mer direkta känslospråket. Orden är det främmande språket medan bilderna är vårt modersmål.

Om du tänker efter inser du att vårt språk kryllar av emotionella omskrivningar:

»Det är en storm i ett vattenglas.«

»Vi ser bara toppen av isberget.«

 .»Han har tummen mitt i handen.«

En bild är inte bara överlägsen orden, den är dessutom en nyckel till våra inre rum.

Hjärnan vill ha roligt.

Författaren och psykologen Tony Buzan häv-dar att hjärnan egentligen bara vill ha roligt. Han skriver bland annat i Boken om mind-maps att hjärnan avskyr klassificeringar, hierarkiska system och andra fomer av linjärt tänkande.

Hjärnan vill se saker i färger, symboler, ryt-mer, bilder, storleksvariationer, rumsdimen-sioner, gestalter och andra konstnärliga språk, för att inte tråkas ut.

En hjärna som är uttråkad reagerar ungefär som barn gör när de ställs inför uppgifter de inte är intresserade av. Det hittar på något annat, eller så faller det i sömn.

Show. Don’t tell.

En bild behöver inte nödvändigtvis vara en riktig bild, en bild kan också målas av ord. Det är den förmågan författare lever på.

Här är några exempel.

Skriv inte »han är klumpig«. Skriv hellre att »han är som en elefant i en porslinsbutik«.

Skriv inte att »hon är liten i maten.« Skriv

globalwarming.alt2

 .

att »hon äter som en fågel«.

Skriv inte att »budskapet var tydligt.« Gör som Håkan Nesser, skriv att »budskapet var distinkt som en spik i en sockerkaka«.