Tänk visuellt.

Varför bilder övertygar mer.

Bilder, vare sig de formas av text, toner, foto-pixlar eller tuschstreck, sätter igång läsarens fantasi och gör honom delaktig.

Men varför är det så?

Bilden är interaktiv. I bilden finns mer för ögat att tolka och associera kring. Den är inte definitiv utan låter mottagaren bestämma den exakta innebörden, vilket innebär att motta-garen upplever sig mer delaktig i kommunika-tionen.

Bilden förför. Den har lättare att övertyga läsaren. Det beror på att folk har en benä-genhet att tro mer på vad de själva ser än på vad andra säger.

En bild upplevs ofta som sann. En text upp-levs ofta som vinklad, vare sig den uppträder som ord från en programledare, som text på sportsidorna eller som ord i reklam.

Trovärdigheten är särskilt låg när det gäller reklamtext, vilket naturligtvis beror på att den i allmänhet parasiterar på annan, viktigare och mer relevant information, samt att de flesta upplever att den bara är ute efter att sälja.

Bilden är lättare att minnas. All minnes-träning bygger på att lära sig associera bilder och känslor till det du vill komma ihåg. Koden

4563 är ganska enkel att minnas om du tänker på att andra världskriget avslutades -45 och att president Kennedy sköts till döds -63.

Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder:

 .

»Det jag hör, glömmer jag.

Det jag ser, minns jag.

Det jag upplever, förstår jag.«

 .

Det betyder att du måste skapa starka upp-levelser för att få folk att uppmärksamma ditt budskap, gilla det du säger, lägga det på minnet och agera på det när det verkligen gäller – valet i butiken.

Du är inte så rationell som du tror.

När du kan få en människa att känna något djupt ökar effekterna av reklampengarna drastiskt. Det beror på att vår hjärna har svårt att skilja starka upplevelser från praktiska erfarenheter.

Och med tanke på att vi människor har en benägenhet för att rätta våra attityder efter våra vanor innebär det att starka upplevelser också leder till förändrade beteenden.

En stor mängd forskning, särskilt inom fäl-tet »behavioral economics«, visar att männis-kan inte är så rationell som vi tror, utan

snarare en irrationell varelse som styrs av beteenden som hon burit med sig ända sedan mänsklighetens gryning och som har med direkta överlevnadsinstinkter att göra.

 .

Den dödliga kombinationen.

Strategi: Don’t drink and drive. Kör inte bil när du druckit. Mer än så behöver inte sägas. Det är tillräckligt svårt ändå.

Lösning: Måste man använda ord? Måste man ha en logo som bara får det hela att se ut som reklam? Vad händer om man bara tolkar problemets konsekvenser?

 .

Drink-drive