Vad händer nu?

»When it comes to the future, there are three kinds of people: Those who let it happen. Those who make it happen. And those who wonder what happened.«

–John M. Richardson Jr.

 .

Behövs reklamen? Fyller den någon nytta? Eller är den bara en ovälkommen bieffekt av det kapitalistiska samhället?

De finns de som tror att reklamen försvin-ner i det nya, friare medielandskapet som växer fram. Internets tidiga visioner tecknar bilden av människan som en automat som effektivt filtrerar bort allt som inte stämmer överens med det perfekta livsmanuset.

Vi ser en person som navigerar sig fram i världen på ett analytiskt, metodiskt och skep-tiskt vis. Som enbart söker relevant informa-tion som grund för sina rationella beslut. Som har förmågan att uppskatta det sanna värdet av de möjligheter som bjuds. Och som med-vetet och logiskt väger fördelar och nack-delar mot varandra vid varje val hon ställs inför.

I den här visionen är reklamen överflödig.

Vi är inte rationella varelser.

Det är en vision som bitit sig fast, men som mer och mer visar sig vara fel. Den grundar sig på en förlegad bild av ekonomi och en gammal syn på människans natur.

Psykologen Daniel Kahneman fick Riks-bankens pris i ekonomisk vetenskap till Nobels minne för att ha bevisat att ekonomin till stora delar vilar på emotionell grund.

Och detta att människan skulle vara en rationell varelse har motbevisats av en stor mängd psykologisk forskning.

Visonen är fel därför att reklamen har bitit sig fast och blivit en del av våra liv och nog-grant vävts in i vårt samhälle.

Om den försvann över en natt skulle vi hamna i en ekonomisk kris av apokalyptiska mått. I det perspektivet framstår den nuvaran-de finanskrisen som en ynklig vindpust.

Reklamen behövs av rent ekonomiska skäl. Men behövs den rent själsligt? Har den ett existentiellt värde?

Jag fick frågan av några reklamstudenter för några år sedan. Jag tyckte den var oerhört intressant eftersom den antyder att vi står inför en brytpunkt.

Reklam mot ångest?

De flesta håller nog med om att reklamen för-pestar vår tillvaro. Att den inkräktar på våra privata rum. Att den förolämpar oss, hackar upp vår konversation och bryter sig in i våra tankar. Många tror att den dör ut i takt med att vi konsumenter får större makt att värja oss ifrån den.

Samtidigt kan många av oss konstatera att den lilla, lilla del av reklamkakan som bygger framgångsrika, starka varumärken, vinner i kraft. Dels för att den är nyttig, användbar, spännande och rolig. Dels för att den står i bjärt kontrast till merparten av reklamen som bara tränger sig på.

Men exakt hur den vinnande reklamen kommer att se ut i framtiden återstår att se.

Helt säkert är att den måste möta våra krav på nytänkande, på bättre funktion, på psykologisk nytta, kulturell samhörighet och moderna myter. Till och med kärlek.

Faktum är att varumärken fyller en allt vik-tigare roll för oss. När de väl har skapat sig ett existensberättigande avlastar de oss från den ansträngande och energikrävande ånges-ten att välja ur den kakafoni av kommersiella