Vad kan jag göra för dig?

Det korta svaret:

Jag hjälper dig hitta din sanna berättelse.

Därefter hjälper jag dig att återberätta den så att folk lyssnar, blir berörda och förändrar sig i någon mening.

Här är ett lite mer utvecklande svar:

Kommer du ihåg den gamla filmen Dr. Jekyll & Mr. Hyde med den fantastiske Spencer Tracy i huvudrollen? Ena stunden var han en respekterad läkare, den andra en oberäknelig mördare.

Ungefär så är jag.

Jag har två motsatta sidor. Min ena persona är varumärkesutvecklarens, min andra är kommunikatörens. Ena stunden är jag en kallsinnig strateg, den andra är jag en eldfängd kreatör. Men till skillnad från Spencer Tracy, som slets mellan sina två rollkaraktärer, gillar jag min kluvna läggning och slipper dricka kemikalier för att byta roll.

Som varumärkesutvecklare söker jag en djupare mening i märket. Sådant som verk-ligen betyder något för människor.

Dr.-Jekyll-&-Mr.-Hyde

Som kreatör letar jag efter bästa sättet att framställa märket så originellt som möjligt, så att det hoppar fram ur den störtflod av bana-liteter som ständigt sköljer över oss.

Så här gör jag.

Jag börjar alltid med att detaljstudera idén och hur den konkretiseras i ett erbjudande.

Vilka är de unika egenskaperna? Vilka är rationella, emotionella och psykosociala?

Här är det viktigt att förstå vilket samman-hang erbjudandet uppstår ur. Hur allt startade. Ägarbilden. Kulturen. Och om det kan föra människor samman på något sätt.

Sedan granskar jag märkets skiljepunkter och värderar dem.

Därefter bildar jag mig en uppfattning om märkets totala attraktionskraft. För att få ett grepp om den är det viktigt att väga in hur kunderna, konkurrenterna och kategorin på-verkar märkets existensberättigande.

(Det händer att jag gör det här på egen hand, men oftast sker det i nära samarbete