Vad hade Steve Jobs som inte du har?

Eller ännu intressantare, vad har du som
Steve Jobs saknade?

Många drömmer om att bygga framgångsrika märken i klass med Apple, Virgin och Nike.

Många känner sig kallade, men få lyckas.

Vad är det som gör att bara vissa märken får en plats i strålkastarljuset, medan de
flesta andra tvingas leva sina liv i skuggorna? Trots att de många gånger är rustade med
mer pengar, mer kompetens och mer
erfarenhet?

Jag tror att nyckeln finns inom oss alla.

Jag tror det handlar om berättelser.

Gamla berättelser. Som biter sig fast och inspirerar.

Prometheus, Robin Hood och Steve Jobs.

Dessa välkända figurer har en sak gemen-
samt. De berättar samma historia.

På ytan skiljer de sig åt, men på djupet är de i stort sett identiska.

Prometheus stal elden från gudarna och gav till folket. Robin Hood tog pengar från de rika och gav till de fattiga.

Steve Jobs snodde datorn från storföre-
tagen och gav till allmänheten.

Prometeus600

 .

De var folkhjältar för sin tid. Inte bara för att de gav oss elden, rättvisan och datorn, som gjorde oss friare, utan också för att de lyckades berätta något.

De berättade något vi alla ville höra. Något som gav oss hopp och mening i en många gånger trist och hård värld.

Om deras berättelser är helt sanna spelar mindre roll. Det viktiga är att de skär rakt genom bruset, når in genom våra försvars-
murar och skapar gillande. Vissa av oss om-
famnar dem så hjärtligt att vi är beredda att försvara dem med näbbar och klor när de kritiseras.

Skälet till att vi gillar just deras berättelser är att de bottnar i nedärvda arketypiska idéer om rebellanda och folklighet.

En arketyp är en symbol som ligger inbäd-
dad i vårt kollektiva omedvetna. Ordet
kommer från grekiskans »archetypos«, där
»Arche« betyder grund och »typos« står för mönster eller förebild.

Dessa idéprototyper täcker in ett vitt fält
av mänsklig erfarenhet. De är meningsfulla och raka motsatsen till en kliché. Det är i princip omöjligt att skriva en framgångsrik berättelse utan att tangera någon av våra klassiska arketyper. Självklart är de också
nav för våra starkaste märken, även om de
inte är uttalade.

Nike bottnar till exempel i våra undermed-